Modern Vállalkozások Programja

Vállalkozz digitálisan! - GINOP 3.2.2 - 8.2.4 -16

Modern Válalkozások Programja

Vállalkozz digitálisan!

A PROJEKT CÉLJA A KKV-K INFORMATIKAI KÉPESSÉGEINEK FEJLESZTÉSE ÉS EZÁLTAL A VERSENYKÉPESSÉGÜK JAVÍTÁSA.

A hazai kis- és közepes vállalkozások jelenleg korlátozottan használják a korszerű informatikai megoldásokat, hiányos információkkal rendelkeznek az infokommunikációs technológiák (IKT) vállalati felhasználásának lehetőségeiről, előnyeiről. A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósuló projekt fő célja az új informatikai alkalmazások használatának ösztönzése, az általuk elérhető előnyök bemutatása és a korszerű megoldások iránti igény felkeltése.

A projekt konzorciumban valósul meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával. A konzorcium további tagjai az Informatika a Társadalomért Egyesület és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. A programban résztvevő pályázók pályázattal kapcsolatos tevékenységét a konzorcium országos tadácsadói hálózata útján ingyenes tanácsadással támogatja.

GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Kis- és középvállalkozások vehetik igénybe (Definíció forrása »)

Középvállalkozás 

  • < 250 fő és ≤ 50.000.000 EUR árbevétel, vagy ≤ 43.000.000 EUR mérlegfőösszeg

Kisvállalkozás

  • < 50 fő és ≤ 10.000.000 EUR árbevétel, vagy ≤ 10.000.000 EUR mérlegfőösszeg

Területi korlátozás

Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés. A Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

A támogatás mértéke

  • 1 mFt - 24 mFt közötti vissza nem térítendő támogatás, valamint
  • 1,25 mFt - 37,5 mFt közötti visszatérítendő kedvezményes kamatozású éven túli kölcsön (évi 1% kamat, kezelési ktg és rendelkezésre tartási jutalék nélkü, max 8 évrel)

Támogatási előleg

A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás és kölcsön legfeljebb 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 50 mFt vissza nem térítendő támogatás összegének megfelelő, és legfeljebb 50 mFt kölcsön összegnek megfelelő támogatási előleget biztosít.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön költségtételenkénti egyidejű igénybevétele kötelező.

A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít.

Előtörlesztés

A Projekt megvalósulásának (projektmegvalósítás befejezésének) időpontját követően megengedett. Az előtörlesztés esetére külön kamat, díj, illetve költség nem kerül felszámításra, így a Kedvezményezett kamat-, díj-, és költségmentesen jogosult előtörleszteni, azzal, hogy az előtörlesztési értesítő benyújtásával egyidejűleg minden addig felgyülemlett, a kölcsönszerződéshez kapcsolódó esedékes tőketörlesztést, kamatot, díjat és egyéb költséget köteles megfizetni.

További kedvezmények, ha a megrendelés az MVP keretei között történik:

  • A vissza nem térítendő támogatás 5%-kal megemelkedik.
  • Az MVP-ben minősített termékeink, a Qlik Sense és a QlikView, valamint szolgáltatási óradíjunkból 5% engedményt adunk.

A QSS Partner Kft a GINOP 3.2.2-es program minősített beszállítójaként a Qlik Sense adatvizualizációs és a QlikView adatelemző eszköz licenszdíjából, valamint a bevezetéshez igénybevett tanácsadói szolgáltatás díjából 5%-os kedvezményt biztosít. Ezt a kedvezményt kizárólag a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon regisztrált megoldáskereső vállalkozások vehetik igénybe.