Pénzügy

Csökkentse a költségeket és a kockázatokat. A pénzügyi és könyvelési adatoknak már az előállításánál és rendezésénél biztosítsa, hogy azok fokozzák a jövedelmezőséget, az átláthatóságot. Tárja fel a nem várt lehetőségeket is, pénzügyi döntései alapuljanak célorientált, rendezett információkon.

Pénzügyi tervezés

Optimalizálja előrejelzéseit, növelve ezzel a bevételeket, csökkentve a kockázatokat. Konszolidálja a különböző forrásokból származó adatokat, így pontosabb költségvetést és tervet készíthet. Hangolja össze az irányítási modelleket az üzleti stratégiákkal ezáltal nagyobb átláthatóságot fog tudni elérni.

Költség menedzselés

Az átláthatóságot tarnszformálja költségcsökkentési lehetőségekké. Csökkentse a költségeket és a kiadásokat. Vizsgálja és kezelje valós időben a költségeket. Értse meg a költések tendenciáit.

Bevétel menedzselés

Fókuszáljon a profitábilis üzleti döntésekre. Legyen áttekintő képe a jövedelmekről és a nyereségről. Maximalizálja a bevételeket, a piaci részesedést, minimalizálja az időbeli csúszásokat.

Mérleg és cash-flow

Javítsa a pénz konverziós ciklusát. Fejlessze a csah-flow elemzést integrált, naprakész információkkal. Csökkentse a hó végi jelentésektől való függést. Növelje a mérleg átláthatóságát.

Végrehajó dashboard

Ez a modell a felsővezetés számára biztosítja az üzleti folyamatok monitorozását. Egyszerre legyen legmagasabb szintű áttekintése, de tudjon ugyanakkor elemi adat szintig is lefúrni. A példában egy FMCG gyártó céget mutatunk be, amelyik viszonteladói hálózatot működtet több régióban .

Utazási költségek

Minden cégnek vannak költségei. Az értékesítő, vagy szolgáltató cégeknél jelentős utazási költségek merülnek fel. Azonban a legtöbb kiadás-elemző eszköz épp a költések mikéntjére nem ad válasz. Ez az utazási-költség elemző app módszertant ad az utazási költségek menedzseléséhez, lehetővé téve az alkalmazottak kiadásainak nyomon követését.